विषयगत तथा खोजमूलक लेखहरु

 • धवलागिरिमा बोलिने नेपाली भाषाको इतिहास, हिसान, अङ्क ४, वर्ष २०७५, काठमाडौं (पृ. १०६–१११) ।
 • धवलागिरि क्षेत्रको सोरठी, नेपाली लोकवातार्, भाग १, २०७१, काठमाडौं (पृ. २२१–२२९) ।
 • सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर …, प्रज्ञा–सारथि, अङ्क १६, वर्ष १७, २०७४, बागलुङ (पृ. ७–८) ।
 • माध्यमिक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको निबन्ध लेखन क्षमता, शैक्षिक अनुशीलन, अङ्क ४, २०७५, बागलुङ (पृ.१–१०)
 • कार्यमूलक अनुसन्धान विधिमा: नामिक पदको तिर्यकीकरण र ऊर्जावत कारकको प्रयोग, शैक्षिक अनुशीलन, अङ्क २, वर्ष २, २०७०, बागलुङ (पृ.१–६) ।
 • नेपाली भाषाको उत्पत्ति र विकास, शैक्षिक अनुशीलन, अङ्क, ३, वर्ष ५, २०७४, बागलुङ (पृ.१–६) ।
 • कक्षा ११ को नेपाली पाठ्यपुस्तकको विहङ्गावलोकन, प्रज्ञा–सारथि, अङ्क १३, वर्ष १४, २०७१, बागलुङ (पृ. १०–१९) ।
 • मगर संस्कृतिमा घाटु, प्रज्ञा–सारथि, अङ्क १५, वर्ष १६, २०७३, बागलुङ (पृ. ६–१२) ।
 • धवलागिरिको भाषा, साहित्य र लोकसाहित्यको आलोकमा प्रेम छोटा, प्रेम छोटाका ७० वशन्त (कृति ः कृतित्व, व्यक्तिः व्यक्तित्व), २०७२ (पृ. १–११) ।
 • धवलागिरिमा भाषिक पहिचानको खोजी, स्मारिका, धवलागिरि एफ.एम.प्रा.लि. बागलुङ २०६८ (पृ. ७–११) ।
 • धवलागिरीको समसामयिक बालसाहित्य, धवलागिरि बालसाहित्य सङ्गोष्ठी, नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान कमलादी काठमाडौं, २०६७, जेठ २८ र २९ (पृ.९–१९) ।
 • भानुभक्त आचार्यको जीवनी, व्यक्तित्व र कृतित्वका केही भ्रम र वास्तविकता, भानु लघु स्मारिका, भानुभक्त द्विशतवार्षिकी अञ्चलसमारोह समिति, धवलागिरि बागलुङ, २०७१ (६–१२) ।
 • सङ्घीय नेपालमा नेपाली भाषालाई नै राष्ट्रभाषाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने आधार र चुनौतीहरू, धवलागिरि प्रवाह, स्नातकोत्तर सिर्जनशील विद्यार्थी समूह, ध.ब.क्या. बागलुङ , २०६९ (पृ. १–१०) ।
 • नेपाली भाषा सिकाइका समस्या र त्यसको सञ्चारमा प्रभाव, स्मारिका, धवलागिरि एफएमको एक दशक धवलागिरि एफ.एम.प्रा.लि. बागलुङ २०७१ (पृ. ५–१२) ।
 • धवलागिरिको साहित्यिक परम्परामा संरक्षण कविता आन्दोलनको प्रभाव, जनमत साहित्यिक मासिक, अङ्क १७७, बागलुङ साहित्य विशेष, काठमाडौँ २०६९, बैशाख (पृ.४१–४३) ।
 • बागलुङ जिल्लाको शैक्षिक रुपरेखा, बागलुङ शैक्षिक दर्पण– २०७२, अङ्क १, वर्ष १, २०७२, बागलुङ (पृ. २३४–२४१) ।
 • लोक संस्कृतिको एक झलक तीज गीत, ज्योतिष जागरण, वर्ष १, अङ्क ११, भाद्र २१ २०५१, पर्वत (पृ. ७–१०) ।
  Scroll to top