Masters

नेपालमा बोलिने भाषापरिवार र विभिन्न मातृभाषाहरु

प्रा.डा. दिनबहादुर थापा संसारमा आठ अरबभन्दा बढी मानिसहरुले छ हजारभन्दा बढी भाषाहरु बोल्दछन् । यी सबै भाषाहरुको पारिवारिक पृष्ठभूमि थाहा नभए पनि तुलनात्मक भाषाविज्ञानले यी भाषाहरुको पारिवारिक विशेषताहरु निर्धारण गरिसकेको छ । विश्वमा बोलिने यी भाषालाई मोटामोटी दश भाषापरिवारमा वर्गीकरण गरेर अध्ययन गर्नसकिन्छ । यी दश भाषापरिवारहरुमा १. भारोपेली, २. भोटचिनियाँ, ३. द्रबिड, ४. युराल […]

Scroll to top