Bachelors

नेपालमा बोलिने भाषापरिवार र विभिन्न मातृभाषाहरु

प्रा.डा. दिनबहादुर थापा संसारमा आठ अरबभन्दा बढी मानिसहरुले छ हजारभन्दा बढी भाषाहरु बोल्दछन् । यी सबै भाषाहरुको पारिवारिक पृष्ठभूमि थाहा नभए पनि तुलनात्मक भाषाविज्ञानले यी भाषाहरुको पारिवारिक विशेषताहरु निर्धारण गरिसकेको छ । विश्वमा बोलिने यी भाषालाई मोटामोटी दश भाषापरिवारमा वर्गीकरण गरेर अध्ययन गर्नसकिन्छ । यी दश भाषापरिवारहरुमा १. भारोपेली, २. भोटचिनियाँ, ३. द्रबिड, ४. युराल […]

सरुभक्त : चुली उपन्यास

१. उपन्यासकारको परिचयनामः भक्त श्रेष्ठजन्मः वि.सं. २०१३ पोखरा, कास्कीकृतिहरुःएकाङ्कीः असिना पग्लन्छ (२०३०)नाटकः युद्ध उही ग्यास च्याम्बरभित्र (२०३७), इतिहासभित्रको इतिहास (२०४१), इथर (२०४३), गाउँघरका नाटकहरु (२०५०), मलामीहरु (२०५३), असमय अमौसम (२०५४), निमावीय (२०५५), सरुमारानी (२०६१), शरणार्थीहरु (२०६३) लगायत एक दर्जनभन्दा बढी ।उपन्यासः पागल बस्ती (२०५३), तरुनी खेती (२०५३), समय त्रासदी (२०५८), चुली (२०६०)।कविता संग्रहः बोक्सीको आह्वान […]

सरुभक्तको परिचय र औपन्यासिक प्रवृत्ति

सरुभक्त : चुली उपन्यास उपन्यासकारको परिचयनामः भक्त श्रेष्ठजन्मः वि.सं. २०१३ पोखरा, कास्कीकृतिहरुःएकाङ्कीः असिना पग्लन्छ (२०३०)नाटकः युद्धः उही ग्यास च्याम्बरभित्र (२०३७), इतिहासभित्रको इतिहास (२०४१), इथर (२०४३), गाउँघरका नाटकहरु (२०५०), मलामीहरु (२०५३), असमय अमौसम (२०५४), निमावीय (२०५५), सरुमारानी (२०६१), शरणार्थीहरु (२०६३) लगायत एक दर्जनभन्दा बढी ।उपन्यासः पागल बस्ती (२०५३), तरुनी खेती (२०५३), समय त्रासदी (२०५८), चुली (२०६०) […]

Scroll to top